Hvad er NLP?

Neuro Lingvistisk Programmering (NLP) er en psykoterapeutisk metode, der har sit udspring fra individuel terapi, parterapi og familieterapi. Metoden bliver til stadighed anvendt i det terapeutiske felt og i mange andre sammenhænge, hvor mennesker skaber resultater sammen. Metoden blev opfundet af Richard Bandler og John Grinder i Californien, USA, i begyndelsen af 1976. Hvad er NLP – fortalt af Dansk NLP Institut.

Indholdsfortegnelse:

Hvad betyder NLP?

NLP står for Neuro Lingvistisk Programmering og betyder:

Neuro:

Neuro står for hele det menneskelige nerve- og sansesystem (hjernen). Det refererer til vores oplevelser, og hvordan de bliver behandlet, filtreret og bearbejdet i vores nervesystem gennem vores sanser:

– det vi ser
– det vi hører
– det vi føler
– det vi lugter
– det vi smager

Vi aktiverer hele vores sansesystem, når vi anvender NLP processer til at skabe den bedst mulige tilstand og forandring i os.

Lingvistisk:

Lingvistisk står for den sproglige og udtryksmæssige del af den måde vi ser verden på (ord/tone/krop). 

Det kan også forstås, som de forskellige måder vi opfatter det vi oplever. Og hvordan vi bearbejder og skaber mening i de informationer vi modtager.

Programmering:

Programmering – den måde vi er i verden på – står for, hvordan samspillet mellem neuro og lingvistisk påvirker vores adfærd til at opnå det vi ønsker.

Programmering kan også forstås, som en forståelse af, at vi gennem livet er blevet “programmeret” med en række bestemte strategier til at gå igennem livet.

Disse kan genkendes i vores udfordringer og adfærd.

Richard Bandler og John Grinders udgangspunkt med NLP var, at der var en forbindelse mellem neurologiske processer (Neuro), sprog (Lingvistisk) og mønstre i den opførsel mennesker har, gennem det de oplever (Programmering), og at man, ved at ændre disse, kan opnå specifikke målsætninger i livet.

Hvordan virker NLP?

NLP anvendes inden for det psykologiske felt. Som metode bruges NLP til at arbejde med de sprog- og tankemønstre, der definerer den måde, man som menneske oplever og møder verden på. NLP tror på, at man kan skabe forandring ved at arbejde med sin egen bevidsthed om, hvordan man – enten bevidst eller ubevidst – oplever og italesætter sig selv og sin omverden på. Dette har direkte indflydelse på egen og andres adfærd.

NLP er effektive kommunikations- og forandringsværktøjer, skabt ved at undersøge, hvordan dygtige mennesker skaber gode resultater. Nogle kalder NLP for “sindets sprog”, hvor andre definerer NLP som effektive metoder til at skabe de forandringer, man ønsker.

Hvad går NLP ud på?

NLP er i princippet noget, vi mennesker allerede anvender. Vi har en række – bevidste og ubevidste – strategier til at opnå det, vi gerne vil. Når det er sagt, er det ikke altid, at vores strateger får os i mål. Gennem velbeskrevet og veludførte NLP processer kan vi skabe den forandring, vi ønsker. Når vi har en forståelse af, hvordan sindet fungerer, så kan vi tage kontrol over de processer, der sættes i gang, og derved kan vi lære at gøre det, der virker. 

Fra NLP’s synspunkt har vi allerede de ressourcer, der skal til, for at skabe det liv vi ønsker. Gennem NLP lærer vi netop at se muligheder frem for begrænsninger, og vi lærer at kommunikere med anerkendelse af eget og andres verdensbillede.

Hvad kan NLP bruges til?

NLP anvendes inden for det psykologiske felt og har primært fokus på her og nu samt fremtiden. NLP værktøjskassen har også effektive forandringsprocesser, der er med til at bearbejde emotionelle blokeringer skabt i fortiden. Det betyder ikke, at NLP mener, at personers historie skal ændres, men at de derimod skal re-perspektiveres.

NLP’s holdning er netop, at et forsøg på en ændring af historien er en form for manipulation, hvorfor det er vigtigt, at man ikke forsøger at ændre historien, men i stedet tilbyde processer, så man kan opleve det fastlåste fra et nyt perspektiv og dermed skabe forandring. 

En reposition af fortidens problemer

Derfor mener NLP, at problemer, som har reference til fortiden kan skabe nye problematikker i nutiden. Ofte kommer man mentalt til at transformere problemerne til at eksistere i nutiden frem for kun i fortiden. Derfor mener NLP, at man skal repositionere fortidens problemer, således historien indholdsmæssig forbliver intakt, men at man ændrer den relation, man har til problemet. På den måde kan man bruge fortidens problematikker på en mere givende måde i nutiden og fremtiden. 

NLP har derfor sit fokus på fremadrettede processer og de mål for fremtiden, som man ønsker at opnå. Langt hen af vejen handler NLP om at opnå selvindsigt, selverkendelse og rummelighed både i forhold til sig selv, andre og verdenen.

I hvilke sammenhænge kan man anvende NLP?

I dag bliver NLP stadig brugt til individuel terapi, familieterapi og parterapi. I løbet af metodens tilblivelse finder man hurtig ud af, at de effektive kommunikations- og forandringsværktøjer også kan anvendes i mange andre sammenhænge. 

I dag møder vi mennesker i erhvervslivet – både det private og offentlige – der i forskellige roller praktiserer NLP i dagligdagen. NLP bliver bl.a. anvendt af ledere, projektledere og HR-medarbejdere, samt af formidlere og undervisere både inden for børn-, unge- og voksenområdet.  

Hos Dansk NLP kan du f.eks. tage en NLP psykoterapeut uddannelse.

NLP i vores dagligdag

NLP optræder også i høj grad i vores dagligdag. NLP findes bl.a. i de interaktioner, der sker ved borger- og kundeservice, samt når vi taler om personlig udvikling.

NLP bliver også anvendt af forældre og bedsteforældre, der allerede har erfaret, at målrettet og bevidst kommunikation er med til at skabe bedre relationer og bedre resultater.